Behold den norske idrettsmodellen
Behold idrettsmodellen!

Går regjeringen i samme felle som Liverpool og United?

Toppfotballen er helt avgjørende for identitet, breddeidretten og satsing på barn og unge. Derfor har Super League skapt rasende reaksjoner over hele verden. Samtidig foreslår vår egen regjering i stillhet å etablere en like ødeleggende modell i norsk motorsport. Med «følgekonsekvenser» for hele norsk idrett.

Nå må Stortinget reagere og tvinge frem endring!

Vi må beholde den norske idrettsmodellen.

Norsk motorsport har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Siden det første billøpet ble arrangert på isen på Bunnefjorden ved Oslo i 1912, har motorsporten hatt en enorm utvikling i Norge. Det beriker livene til svært mange nordmenn.

Nye grener har kommet til. Fra bil til båt, motorsykkel, snøscooter og drifting. Store motorstjerner som Petter Solberg og Pål Anders Ullevålseter har vokst frem, og mange unge talenter har fulgt i deres fotspor.

Hele veien med fokus på det viktigste ved idretten vår: Sikkerhet, bredde, frivillighet og glede for tusenvis av barn og unge.

Nå har regjeringen lagt frem et forslag for Stortinget, som vil kunne få katastrofale følger for norsk motorsport. Regjeringen foreslår at alle som ønsker det, skal kunne organisere konkurransekjøring på̊ lukket bane, eller annet avsperret område.

Det høres ut som et frislipp, men vil ha alvorlige konsekvenser og lukke idretten vår. Endringen åpner opp for at norsk motorsport ikke skal organiseres gjennom Norges Idrettsforbund, men at idretten kommersialiseres.

Forslaget vil ikke bare true sikkerheten i norsk motorsport. Dette er en trussel mot hele den norske idrettsmodellen med 11 idrettskretser og 55 særforbund. I neste omgang vil vi oppleve tilsvarende forvitring i andre i andre idrettsgrener. Taperne blir barn og ungdom, rekrutteringen, og bredden i norsk idrett som helhet.

Kommersielt frislipp som truer bredden

I dagens regelverk har Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund eneansvar for å organisere og utvikle idretten, som i motorsportforskriften omtales som «organisert trenings- og konkurransekjøring». En viktig del av ansvaret er sikkerhet for utøvere, funksjonærer og publikum. Samtidig som vi jobber aktivt med rekruttering, opplæring, inkludering og for rusfrie miljøer. Dette arbeidet vil bli knust med regjeringens foreslåtte kommersialisering av idretten.

Motorsport er som resten av idretten basert på frivillig arbeid. Det er grunnfjellet, røttene våre, og det som har løftet motorsporten fram, i alle grener på alle nivåer. Da er det ødeleggende med en massiv privatisering av idretten, under dekke av at «det skal bli lettere å drive med motorsport». Resultatet av frislippet er det stikk motsatte. Rask økonomisk gevinst vil gå foran langsiktig utvikling.

Økonomisk gevinst settes foran barneidrett

Skal nye forbund drive motorsportkonkurranser, har de to muligheter, enten bygge nye motorsportanlegg, eller sørge for å få innpass på eksisterende anlegg. Dersom de skal bygge nye anlegg så vil det bli en konkurranse mellom ulike organisasjoner om arealer til anlegg. Dersom nye forbund ikke får arealer til nye baner vil de gjøre hva som trengs for å få tilgang til eksisterende anlegg.

Det er da stor risiko for baner gjort tilgjengelig for barne- og ungdomsaktivitet, heller blir leid ut til kommersielle interesser. Idretten kjenner allerede plassmangelen på kroppen, og en slik kamp mellom kommersielle interesserer og barn og ungdom, enten det gjelder tilgang på arealer og baner, vil være skadelig for norsk idrett samlet. Vi som utvikler banene, vil miste midlene som gjør det mulig.

Regjeringen har ikke lyttet til idretten

Gjennom hele denne prosessen har vi vært konstruktive i møte med regjeringen. Vi er ikke mot at reglene for motorsporten tilpasses nye behov. Nye krefter og ideer må også få slippe til og få plass i idrettene våre. Slik har det også fungert. Et eksempel er en av de nyeste grenene, drifting, der vi til og med har en norsk verdensmester.

Men vi har hele tiden vært klar på faren ved et fullt frislipp, der økonomiske motiver rår. Derfor foreslo vi tidlig en delt løsning, hvor det åpnes for at nye aktører kan organisere såkalte «banedager» som ikke innebærer et konkurranseelement. En slik løsning ville kunne åpnet for flere typer arrangementer, og for at bilentusiaster og andre som er opptatt av motorsport kan trene ferdighetene sine og bli godt kjent med kjøretøyene. Det har regjeringen valgt bort.

Stortinget må sikre den norske idrettsmodellen

Idretten er et virkemiddel for fellesskap, ikke “big business” og butikk. Derfor raser verden mot Super League. I denne saken er det ikke mektige og pengesterke fotballklubber som er problemet. Det er en regjering som setter hele organiseringen av norsk idrett under press gjennom endringer i motorsportforskriften.

Nå er det opp til Stortinget å bevare den norske idrettsmodellen, bygget på frivillig innsats og bredde.

Flere saker

På jakt etter mer lesestoff om hva saken dreier seg? Eller fakta om motorsport i Norge?Dette er saken
Regjeringen har lagt frem endringer i vegtrafikkloven som kan sette hele den norske idrettsmodellen i fare. Nå er det opp til Stortinget å bevare den norske modellen. Les mer.


Fakta om motorsport i Norge
Norsk motorsport har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Siden det første billøpet ble arrangert i 1912, har motorsporten hatt en enorm utvikling i Norge. Les mer.

Stortinget må på banen!

Nå er det avgjørende at Stortinget agerer, og sørger for at dette frislippet ikke blir en realitet. Det vil kun ramme barn, unge og frivilligheten.

Del denne siden, slik at flest mulig får det med seg!

Behold den norske idrettsmodellen!

Følg oss på Facebook

Følg Behold den norske idrettsmodellen for de siste oppdateringene.